Rodzaje pogrzebów

Rodzaje pogrzebów

Pogrzeby mogą przyjmować postać zarówno bardziej tradycyjnych nabożeństw w domu pogrzebowym, kościele, synagodze lub meczecie, jak i niekonwencjonalnych rozwiązań, takich jak pochówek na morzu czy ekologiczny.

 • Tradycyjne wyznaniowe/religijne nabożeństwo pogrzebowe

Przed tą usługą rodzina często wita gości. Wizytacja może obejmować także ostatni kontakt, podczas wystawienia zwłok w trumnie. Podczas nabożeństwa celebrans religijny prowadzi pogrzeb, ceremonia może obejmować modlitwy, muzykę i pieśni oraz mowę pochwalną. W Polsce ok 94% wszystkich pogrzebów odbywa sie wg tradycji religijnych.

 • Niereligijne/humanistyczne/świeckie ceremonie pogrzebowe

Główna różnica między nabożeństwem religijnym a ceremonią humanistyczną polega na tym, że w tym przypadku drugim pomija się wszelkie odniesienia do Boga lub religii. Pogrzeby humanistyczne to godne pożegnanie zmarłego i celebracja życia. To oddanie ostatniego hołdu ateistom, agnostykom i osobom niepraktykującym. Jest to także dobry wybór dla tych, których członkowie rodziny wyznają odmienne religie, a nabożeństwo powinno być religijnie neutralne, nie może zawierać odniesień do konkretnej religii. Podczas świeckiej ceremonii zamiast wartości o podłożu religijnym większą wagę przykłada do aspektów moralnych. W Polsce udział udział ceremonii świeckich stanowi ok 6% wszystkich pogrzebów i sukcesywnie rośnie. 

 • Pogrzeb świecki – wyznaniowy

Ta ceremonia odbywa się przy współudziale osoby duchownej danego wyznania i mistrza ceremonii. Duchowny odpowiada za przebieg obrzędu religijnego, celebrans świecki odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie laudacji.

 • Ekologiczne/naturalne ceremonie pogrzebowe

To jeszcze rzadkość w Polsce. Takie pogrzeby możliwe są na przykład w Poznaniu gdzie miejski cmentarz w 2021 wprowadził możliwość przeprowadzania ekologicznych pogrzebów. W Lesie Pamięci zmarli chowani są w  biodegradowalnych urnach. W zielonym pogrzebie unika się balsamowania, stali lub innych nieulegających biodegradacji materiałów, zasadą jest niepozostawianie śladu węglowego także po kremacji. Pogrzeb jest naprawdę ekologiczny tylko wtedy, gdy faktycznie minimalizuje emisję dwutlenku węgla, chroni zasoby naturalne oraz chroni siedlisko. Dlatego pochówki zielone i pochówki naturalne nie są synonimami. Zielony pogrzeb to także wspaniały wybór dla człowieka za życia kochającego i mającego niezwykłą więź z przyrodą. Ciało pochowane jedynie w biodegradowalnym całunie znacznie łatwiej spaja się z ziemią.

 • Pogrzeb na morzu

Pogrzeb na pełnym morzu w Polsce reguluje dziennik ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 912). Według tego zapisu pogrzeb na morzu może obyć się tylko i wyłącznie:

 1. Kiedy do śmierci doszło na statku, który znajduje się na pełnym morzu.
 2. W przypadku, kiedy jednostka nie może zawrócić w ciągu 24 h do portu.
 3. Musi zostać przeprowadzony zgodnie ze zwyczajami morskimi.

Można tu brać pod uwagę transmisję na żywo online dla członków rodziny, którzy nie są w stanie uczestniczyć w ceremonii osobiście. 

 • Rozsypanie prochów zmarłego

W grudniu 2023 roku Watykan złagodził prawo kościelne i oznajmił, że instrukcje co do pochówku katolickiego pozostają aktualne natomiast bliscy już mogą pochować „minimalną część prochów swojego krewnego w miejscu znaczącym dla historii zmarłego”. Polskie prawo w tej kwestii jest jednak restrykcyjne i zakazuje trzymania lub rozsypywania prochów osoby zmarłej poza wyznaczonymi do tego miejscami. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakłada obowiązek składania ciał i prochów w ściśle wyznaczonych miejscach tj.: w grobach ziemnych i murowanych, w katakumbach, na cmentarzu lub w miejscu świętym, co więcej zgodnie z przepisami możliwość i prawo do zakładania cmentarzy mają jedynie gminy (cmentarze komunalne) i władze kościelne (cmentarze wyznaniowe) a więc prywatny cmentarz na terenie posiadłości raczej nie będzie możliwy.


Od czego zacząć organizację pogrzebu?

 1. Jeśli zdecydowałeś/aś, że ostatnie pożegnanie ma mieć charakter świecki. Skontaktuj się ze mną, by wstępnie ustalić i zarezerwować dostępny termin. Działam na terenie Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, w szczególnych przypadkach na terenie całej Polski.
 2. Drugi krok to kontakt z firmą pogrzebową, która zajmie się załatwieniem wszelkich formalności związanych z pochówkiem.
 3. Następnie wspólnie podczas spotkania omówimy Twoje wytyczne co do przygotowania i przebiegu ceremonii. Dobrze będzie przygotować zbiór wspomnień, zdjęć, filmów, cytatów ulubionych książek filmów.
 4. Na tej podstawie przygotuję mowę pożegnalną, zaproponuję scenariusz uroczystości i dostępne na tę okoliczność opcjonalne oferty (możliwe są tzw. zamówienia specjalne dla osób wymagających, myślących niesztampowo, podlegają osobnej wycenie).
 5. Wszystko to możemy omówić przez telefon, drogą mailową, telefonicznie, podczas spotkania online. Zapraszam do kontaktu.

TELEFON: +48 451 688 088

MAIL: kontakt@pogrzeb-swiecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *